Projekt rewitalizacji osiedla Kraszewskiego w Białymstoku

 

Opracowywany teren jest częścią osiedla najbardziej reprezentacyjną. Bardzo istotne jest, aby miejsce to było zadbane świadcząc o osiedlu możliwie jak najlepiej. Przydatnym zabiegiem, który powinno się przeprowadzić na osiedlu jest ujednolicenie i odremontowanie elewacji bloków i balkonów. Przed blokami powinny znajdować się jedynie duże drzewa i krzewy tworzące żywopłoty. Nie przewiduje się zasadzania krzewów jako pojedyncze osobniki.

Na analizowanym terenie uporządkowano oraz ujednolicono rodzaj nawierzchni. Dodatkowo ścieżki zostały wyrównane, dzięki czemu są bardziej symetryczne i uporządkowane. Innym z ważnych zadań do wykonania na osiedlu Kraszewskiego są wymiana i dostawienie ławek, dostawienie i wymiana koszy na śmieci oraz uzupełnienie i wymiana lamp.

22

55

Opis

Przejdź do projektów