Projekt ogrodu w Obierwi

Opis

Wizualizacje

Przejdź do projektów

obierwia-ros

 

1c

 

rzut-naw

 

Rzuty

Projekt dotyczy zagospodarowania części ogrodu w sąsiedztwie domu jednorodzinnego w obierwi. Zasadniczą częścią projektu jest zaplanowanie sieci komunikacyjnej oraz kompozycji roślinnych. Głównym założeniem projektu jest stworzenie przestrzeni atrakcyjnej, zaplanowanej i pozbawionej elementu przypadku, a jednocześnie naturalnej, swobodnej i nieobjętej sztywnymi formami. Projekt nawierzchni zakłada wykorzystanie utwardzonej powierzchni z kostki brukowej wokół całego budynku oraz w części frontowej, stanowiącej parking i miejsce pod przyszłą wiatę. szlaki komunikacyjne zostały zaprojektowane, z przepuszczalnej nawierzchni mineralnej. Dla uatrakcyjnienia miejsca, przy drodze dojazdowej do budynku zaprojektowano eliptyczne rabaty. przy doborze roślin kierowano się głównie kolorystyką , odpowiednio dopasowaną do wyrazistego koloru elewacji. Przeważają tu odcienie fioletu, bieli, zieleni i żółci. Brano też pod uwagę pokrój i wymagania siedliskowe roślin. nie bez znaczenia były też ich walory dekoracyjne. wśród zaproponowanych gatunków znajdują się drzewa, krzewy oraz byliny, które są dekoracyjne przez większość roku.

W części południowej ogrodu występuje powierzchnia leśna. w koncepcji zagospodarowania terenu założono wykorzystanie potencjału istniejącego drzewostanu oraz wzbogacenie go o nowe nasadzenia, zachowując przy tym charakter leśny. Proponowane tam gatunki to przede wszystkim bylin i krzewy kwitnące, tworzące harmonijną całość, która ożywi zieleń lasu.  W części południowej zaprojektowana została strefa wypoczynkowa w postaci tarasu, umieszczonego na poziomie gruntu, otoczonego donicami wykonanymi z ozdobnego murka.