Rewitalizacja plaży miejskiej w Ostrołęce wraz z terenami otaczającymi

Dany projekt przedstawia koncepcję na zrewitalizowanie plaży miejskiej wraz z terenami otaczającymi, a tym samym stworzenia kompleksu rekreacyjnego dla mieszkańców. Projekt przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych oraz estetycznych, co zapewni miejsce wypoczynku biernego i czynnego na projektowanym terenie. W projekcie wzięto po uwagę  budynki występujące na terenie objętym opracowaniem. Główny problem stanowił budynek garaży, który w obecnym stanie wpływa negatywnie na krajobraz doliny rzecznej. Zaproponowano jego pozostawienie i przekształcenie tak, aby współtworzył projektowaną przestrzeń. Ze względu na brak układu komunikacyjnego został on zaprojektowany od nowa, tworząc strefy wypoczynkowe oraz układ ścieżek.

 

Zagospodarowanie projektowanego obszaru podzielono na sześć stref: strefę wypoczynkowo-rekreacyjną, strefę przyrodniczą w tym strefę przeznaczoną dla psów, strefę rekreacji biernej, strefę wystawową oraz strefę komunikacji. Stworzenie stref przestrzenno- funkcjonalnych miała za zadanie stworzyć miejsca dla poszczególnych użytkowników. 

 

W części wypoczynkowo- rekreacyjnej zaprojektowana została strefa gastronomiczna, plac zabaw, strefa sportowa z boiskami do siatkówki plażowej i badmintona. W tej części znajduje się również boisko do gry w koszykówkę, pole do mini golfa oraz plaża z pomostem. Część komunikacyjna obejmuje wymianę nawierzchni istniejącej drogi oraz utworzenie parkingu. W części przyrodniczej przez tereny szczególnie interesujące krajobrazowo zaprojektowana została kładka edukacyjna, czatownia, wieża widokowa, polana piknikowa, ścieżka zdrowia oraz w dalszej części terenu, psi park. W strefie rekreacji biernej zaprojektowano bulwar przy linii brzegowej rzeki oraz zaproponowano renowację istniejącego ciągu spacerowego zlokalizowanego na wale przeciwpowodziowym. W strefie wystawowej stworzono miejsce na wystawę plenerową.

 

Do projektu wprowadzono roślin naturalnie występujących na terenie objętym opracowaniem. Oprócz trawnika stworzono miejsca pod łąki kwietne. Całość projektu uzupełniona została obiektami małej architektury, wykonanymi głównie z drewna, które idealnie współgra z otoczeniem.

Opis

Wizualizacje

Plansza

Przejdź do projektów