Projektowanie jest moją pasją, dlatego z zaangażowaniem podchodzę do każdego projektu. By sprostać Państwa oczekiwaniom, oferuję szeroki wachlarz usług - od drobnych projektów koncepcyjnych i doradztwa, aż po projekty wykonawcze. 

 

 

 

PROJEKTUJEMY:

 

 • ogrody przydomowe; 
 • aranżacje zieleni na balkonach i tarasach;
 • małą architekturę ogrodową (projekty i dobór: altan ogrodowych, ławek, trejaży, pergol, bramek ogrodowych, itp.);
 • systemy wodne (stawy, oczka wodne kaskady itp.);
 • przestrzenie międzyosiedlowe (place zabaw, skwery, zieleńce);
 • tereny sportowe;
 • otoczenie budynków biurowych i handlowych;
 • otoczenie szlaków komunikacyjnych,

 

 

DORADZTWO I KONSULTACJE:


Udzielamy porad dotyczących:

 • doboru i pielęgnacji roślin; 
 • układu kompozycyjnego ogrodu;
 • doboru nawierzchni ogrodowej i małej architektury.

INWENTARYZACJA

 

Wykonujemy inwentaryzacje wraz z waloryzacją zieleni i gospodarką drzewostanem na potrzeby:

 • inwestycji budowlanych;

 • budowy i przebudowy dróg;

 • budowy i modernizacji ścieżek rowerowych;

 • przebudowy oraz modernizacji obiektów wodnych, potoków,  rzek, cieków wodnych, zbiorników, kanałów;

 • rewitalizacji istniejących terenów zielni (parki, zieleńce);

Nasze inwentaryzacje zieleni standardowo obejmują;

 • określenia gatunku inwentaryzowanych drzew i krzewów;

 • pomiaru cech biometrycznych (obwód pnia, mierzony na wysokości 130 cm nad powierzchnia gruntu; średnica korony; wysokość drzewa; powierzchnia zajmowana przez grupy krzewów);

 • określenie stanu zdrowotnego drzew i krzewów;

 • zestawienie wyników inwentaryzacji w formie tabelarycznej.

Przejdź do strony głównej